Välkommen till Stefan Therstams hemsidor. Sidorna omfattar information om Stefan, om Engelbrektskyrkan i Stockholm och dess orgel, samt ytterligare ämnen relaterade till orgel- och kyrkomusik.

All navigation sker i menyraden ovan och med korresponderande undermenyer.

Welcome to the homepages of Stefan Therstam, concert organist and organist in the Engelbrekt church in Stockholm, Sweden. The site contains information of Stefan's work, the Engelbrekt church and its organ as well as other topics related to organ- and church music.

Please navigate using the above menus and corresponding submenus.

This site contains some pictures, which requires a certain amount of patience from users with modem connections. All functions of the site has been tested in the most common browsers - both in PC and Mac environment. I'm happy to receive your comments regarding this site as well as any input in general. You will find my e-mail address on a page further on.

Sidorna innehåller många bilder och kräver därför av användare med uppringd anslutning en viss mängd tålamod. Allt är provat i de vanligaste läsprogrammen, såväl på Mac som på PC. Synpunkter på eventuellt icke fungerande sidor - liksom givetvis övriga kommentarer - mottages tacksamt. e-mailadresser finns på annan sida.

Sidorna kommer regelbundet att uppdateras. När nytt material tillkommit finns information här på första sidan.

I will try to continuosly update the contents of the site. Whenever new material has been added you will be informed here on the home page.

FreeCounter