Engelbrektskyrkan stod färdig att invigas 1914 efter fyra års byggnation. Valet av arkitekt avgjordes genom en pristävling som kyrkorådet utlyste redan 1905.

Vinnaren var den då blott 36-årige Lars Israel Wahlman. Ritningarna godkändes av Kungl. Maj:t 1908 och det formella uppdraget som arkitekt och chef för kyrkobygget fick han av kyrkorådet 1909. Året därpå lades grundstenen och i högt tempo byggdes kyrkan och det stora församlingshuset. Invigningen skedde den 25 januari 1914.

På dessa sidor hittar du:

· en kort historik med bilder

· ett mer omfattande bildgalleri och videofilmer

 

To find an architect for the new Englebrekt church, an open competition was held in 1905 by the then newly formed parish council. Only 36 years of age, Lars Israel Wahlman was the winner. Formally appointed as architect and head of constructions in 1909, Wahlman completed both the church and the parish house in four years. The church was inaugurated in 1914.

On theese pages you will find:

· a history summary in English

· the history pages in Swedish contain some pictures you may want to view (click for enlargement).

· a more extensive picture gallery and some videos

FreeCounter