The Swedish organ builders Grönlunds in Gammelstad completed the present organ in the Engelbrekt church in 1964. Its 86 speaking stops, within seven divisions, are played from five manuals and pedal. It is Grönlund's magnum opus and one of the largest church organs in Sweden. It held for a long time the position as one of the most important exponents of Swedish organ building ideals of that time. Entirely built with mechanical tracker and stop action, it posed a major design challenge for the Grönlund Company.

Available on the organ pages:

· history in English

· the organ history pages in Swedish contain some pictures you may want to view (click for enlargement).

· specifications of the 1914, 1929 and 1964 organ

· a more extensive picture gallery and sound examples

· information on the upcoming renovation

 

For those of you who aren't familiar with organ terms, a brief glossary will be available in the near future.

Engelbrektskyrkans nuvarande läktarorgel stod färdig 1964 och byggdes av orgelbyggarfirman Grönlunds i Gammelstad. Den omfattar 86 stämmor fördelade på sju verk och spelas från fem manualer och pedal. Som en av Sveriges största kyrkorglar väckte den stor uppmärksamhet vid invigningen och stod under en tid högt i kurs som framträdande exponent för den tidens stilideal. Engelbrektsorgeln är Grönlunds största verk och gav orgelbyggarna en stor teknisk utmaning i det att den i både traktur och registratur är en helmekanisk konstruktion.

På orgelsidorna hittar du:

· orgelns historia på svenska och engelska (bilderna kan förstoras)

· orgelns disposition genom tiderna

· ett mer omfattande bildgalleri och ljudexempel

· information om den kommande renoveringen

 

För dig som inte är så bekant med orgelterminologin, kommer en liten ordlista att vara tillgänglig inom kort.

FreeCounter