Stefan Therstam studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Gotthard Arnér och Rune Engsö i solistiskt orgelspel samt för Anders Bondeman i improvisation. Kyrkomusikerlinjen följdes av solistlinjen i orgel och avslutades med diplom.

Genom Musikaliska Akademiens stora utlandsstipendium fullföljde han studierna, huvudsakligen för Bernard Bartelink och André Isoir.

1988 vann han den legendariska Internationella orgelimprovisationstävlingen i Haarlem, Holland.

1999 blev han utsedd till organist i Engelbrektskyrkan i Stockholm och är ansvarig för kyrkans rika musikutbud.

Stefan Therstam utnämndes 2002 till professor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och undervisar sedan 1985 i liturgiskt orgelspel och orgelimprovisation. Han är också ansvarig för skolans kyrkomusikerutbildning och studierektor vid institutionen för klassisk musik.

Stefan Therstam konserterar regelbundet inom och utom landet. Besökta länder inkluderar bl a England, Holland, USA, Lettland, Kanada och Tyskland. Hösten 2003 genomförde han sin första konsertserie i Japan och innevarande höst väntar bl a konserter och masterclasses vid Åbos Internationella orgelfestival.

Hans verksamhet upptar även internationella juryuppdrag och föreläsningar. Han har medverkat vid ett flertal inspelningar på CD samt för svensk och utländsk radio och TV.

 

Stefan Therstam studied at the Royal College of Music in Stockholm. Organ studies with Gotthard Arnér and Rune Engsö, organ improvisation with Anders Bondeman and conducting with Eric Ericson. He finished his studies with the highest grades in conducting, theory and organ. Post graduate studies earned him a soloist diploma in organ.

A scholarship from the Royal Academy of Music gave him opportunity to study abroad, mainly with Bernhard Bartelink and André Isoir. He has specialized in organ improvisation and is one of the leading exponents of this art in northern Europe.

In 1988 Stefan Therstam was the winner of the prestigious International improvisation competition in Haarlem, Holland.

Since 1999 he holds the position as organist in the Engelbrekt church in Stockholm, where he is responsible for the church's highly acclaimed tradition of music, both in services and in the concert series.

He was appointed senior master and Professor in organ improvisation at the Royal College of Music in Stockholm in 2002. At the College he is also vice director at the faculty of classical music.

Stefan Therstam regularly performs in Sweden and abroad and has made several recordings for both CD and radio. Last year he completed his first concert tour in Japan and this fall includes concerts and master classes in the Åbo International organ festival, Finland.

He has been a jury member and lecturer in several international music festivals and has recorded for CD, radio and TV both in Sweden and abroad.

FreeCounter